Welkom bij Stichting Het Startblok!

Wil je jezelf of iemand anders inschrijven voor onze zwemlessen? Vul dan het volgende formulier in en druk op verzenden. Wanneer we de inschrijving binnen hebben, nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Samen overleggen we welke groep het beste is.

Aanmeld formulier

Aan welke zwemlessen of activiteit(en) gaat uw kind of U deelnemen?

Vervolgvraag leszwemmen:

Toestemming:

Ondergetekende geeft door ondertekening te kennen deel te willen nemen voor zwemmenactiviteiten bij Stichting het Startblok.

Per kind dient eenmalig vooraf € 15.00 administratiekosten te worden voldaan op bankrekening nummer: NL23 RABO 0300 6383 37. De inschrijving is pas definitief, zodra de betaling ontvangen is op bankrekening nummer NL23 RABO 0300 6383 37.  Er wordt geen restitutie verleend van de administratiekosten, behalve wanneer uw kind door de beoordelaar wordt afgewezen.

De contributie bedragen kunnen aangepast worden.

De contributie voor de zwemlessen bedraagt € 42,50  per maand, gedurende 10 maanden per jaar. Indien er gebruik gemaakt kan worden van de Zoetermeerpas pas of het Jeugdsport- en cultuurfonds of andere plaatselijke ondersteuningen, dan wordt de maandelijkse contributie aangepast. In geval van contributieachterstand zal niet aan het diploma-zwemmen kunnen worden deelgenomen.

De contributie voor het conditie – techniek zwemmen bedraagt € 45,00 per maand gedurende 10 maanden per jaar. Voor leden die komen conditie-en techniek zwemmen zijn geen medische beperkingen en geen inschrijfgeld verschuldigd.

Alle persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Het bijgesloten aanmeldingsformulier blijft in het bezit van de beoordelingscommissie. Bij afwijzing van de inschrijving door de beoordelaar krijgt u zo snel mogelijk bericht en worden de administratiekosten terug betaald.

Vragenlijst aard van de handicap

Wij verzoeken u deze lijst in te vullen ten behoeve van onze kaderleden.

Onze kaderleden gaan u/uw kind begeleiden tijdens het sporten. Om de veiligheid zo veel mogelijk te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat zij de aard van de beperking van u/uw kind kennen. Het bestuur verzekert u dat deze informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Een persoonlijk (vertrouwelijk) gesprek met één van onze kaderleden hierover is altijd mogelijk.

Onze dochter/zoon heeft:

Hieronder kunt u nog aanvullende informatie aankruisen, waarvan u denkt dat deze relevant kan zijn voor de zwemleerkrachten.