Copyright
De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal op deze website zijn wettelijk beschermd en berusten bij Stichting Het Startblok. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Het Startblok. Het enige waarvoor geen toestemming vooraf nodig is, is het aanbrengen van een als zodanig herkenbare link naar de site van Stichting Het Startblok.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Stichting Het Startblok streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op onze website. Stichting Het Startblok kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is.
De Stichting Het Startblok sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website.
Stichting Het Startblok draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.