Welkom bij Stichting Het Startblok!

Wil je jezelf of iemand anders inschrijven voor onze zwemlessen? Vul dan het volgende formulier in en druk op verzenden. Let op: De inschrijving is pas definitief wanneer wij het inschrijfgeld* van €15,- ontvangen hebben. Deze dien je zelf over te maken op de rekening van Stichting Het Startblok. Wanneer we de inschrijving & het inschrijfgeld* binnen hebben, wordt de inschrijving bekrachtigd en nemen we zo snel mogelijk contact met jullie op over de plaatsing.

*Voor leden die zich inschrijven voor de volwassengroep op dinsdag of woensdag (zwembad de Kulk), het conditie- en techniekzwemmen of de cursus watervrees, is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Aanmeld formulier

Aan welke zwemlessen of activiteit(en) gaat uw kind of u deelnemen?

Vervolgvragen zwemlessen:

Vragenlijst aard van de handicap

Wij verzoeken u deze lijst in te vullen ten behoeve van onze kaderleden.

Onze kaderleden gaan u/uw kind begeleiden tijdens het sporten. Om de veiligheid zo veel mogelijk te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat zij de aard van de beperking van u/uw kind kennen. Het bestuur verzekert u dat deze informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Een persoonlijk (vertrouwelijk) gesprek met één van onze kaderleden hierover is altijd mogelijk.

Ik of ons kind heeft:

Hieronder kunt u nog aanvullende informatie aankruisen, waarvan u denkt dat deze relevant kan zijn voor de zwemleerkrachten.

Toestemming media

Algemene voorwaarden

Ondergetekende geeft door ondertekening te kennen deel te willen nemen voor zwemmenactiviteiten bij Stichting het Startblok.

*Inschrijfgeld & contributie

Per lid dient eenmalig vooraf € 15.00 administratiekosten te worden voldaan op bankrekening nummer: NL23 RABO 0300 6383 37. De inschrijving is pas definitief, zodra de betaling ontvangen is op bankrekening nummer NL23 RABO 0300 6383 37.  Er wordt geen restitutie verleend van de administratiekosten, behalve wanneer uw kind door de beoordelaar wordt afgewezen.

De contributie bedragen kunnen aangepast worden.

De contributie voor de zwemlessen bedraagt € 42,50  per maand, gedurende 10 maanden per jaar. Indien er gebruik gemaakt kan worden van de Zoetermeerpas pas of het Jeugdsport- en cultuurfonds of andere plaatselijke ondersteuningen, dan wordt de maandelijkse contributie aangepast. In geval van contributieachterstand zal niet aan het diploma-zwemmen kunnen worden deelgenomen.

Voor het conditie- en techniek hoeft geen inschrijfgeld voldaan te worden. De contributie voor het conditie – techniek zwemmen bedraagt € 45,00 per maand gedurende 10 maanden per jaar. Om deel te nemen aan het conditie- en techniek hoeft u medische beperkingen te hebben.

Voor de cursus Watervrees hoeft geen inschrijfgeld voldaan te worden. De cursus bedraagt eenmalig € 189,00 voor 10 lessen van 120 minuten. De lessen bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Om deel te nemen aan het conditie- en techniek hoeft u medische beperkingen te hebben.

Alle persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Het bijgesloten aanmeldingsformulier blijft in het bezit van de beoordelingscommissie. Bij afwijzing van de inschrijving door de beoordelaar krijgt u zo snel mogelijk bericht en worden de administratiekosten terug betaald.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.