Het Startblok heeft goed nieuws… Al onze locaties gaan weer open! We mogen weer beginnen en we kunnen niet wachten. We hebben de kinderen namelijk ontzettend gemist. Alle ouders hebben een e-mail gekregen met de benodigde informatie, per locatie. We vragen jullie om je aan alle gevraagde maatregelen te houden, zodat we met zijn allen verantwoord weer kunnen zwemmen.

Wat houden de extra maatregelen in? 

De landelijke zwembonden hebben een protocol samengesteld wat iedereen in de zwembaden moeten opvolgen. Lees het protocol hier. We lichten een paar punten extra uit:

  • Trek thuis alvast de badkleding aan, onder de normale kleding.
  • Kom op tijd, is uw kind te laat dan kan hij/zij niet deelnemen aan de les.
  • Blijf buiten het zwembad wachten totdat u en uw kind opgehaald worden door de Corona-coördinator op de desbetreffende locatie. Dit is ongeveer 10 minuten voor de zwemles begint.
  • Bij binnenkomst moet iedereen zijn/haar handen desinfecteren.
  • Kinderen mogen alleen omkleden op de aangewezen plaatsen in de kleedkamers. 
  • Er mag geen kleding achterblijven in de kleedkamers, neem deze mee in een tas.
  • Bij voorkeur zijn er geen ouders/verzorgers aanwezig in de zwemzaal. We beseffen dat dit bij onze doelgroep niet voor elk kind mogelijk is. Wanneer het beter is voor het kind mag er maximaal 1 ouder mee naar binnen.
  • Er mogen geen broertjes/zusjes mee de zwemzaal in. Dit geldt ook voor baby’s.
  • De ouders in de zwemzaal houden 1,5 afstand van elkaar. Ook zoeken ouders alleen contact met leerling op verzoek van een kaderlid. 

Zwemles

De kinderen zwemmen zoveel mogelijk in hun eigen badje. Het kan zijn dat er kleine verschuivingen plaatsvinden. Dit heeft o.a. te maken met de leeftijdsindeling (kinderen onder de 13 jaar en boven  de 13 jaar). We proberen zoveel
mogelijk zwemles te geven, hoe jullie van ons geweend zijn. Toch kan het zijn dat er meer spelelementen in de lessen voor komt. Dit omdat we zo min mogelijk materialen mogen gebruiken, i.v.m. hygiëne-eisen. 

Helaas ontkomen we niet aan deze aanpassingen. Maar één blijft altijd hetzelfde. Het plezier van de kinderen staan voorop! En plezier maken, gaan we zeker doen.  Tot snel!